Mumbai Blast: List of Injured and Dead

Sion Hospital:

The list of injured

Number Name Age

1. Navin Devdiya 36

2. Kalpesh Rauth 30

3. Sudhakar D Shinde 41

4. Naved Chauhan 36

5. K P Yadav 50

6. Kishore Jain 46

7. P C Varghese 49

8. Deepak Hardik Shaha 24

9. Bounteen Rajgaur 46

10. L P Yadav 49

11. Birju Nair 28

12. Sadip Shaha 58

13. Vijay Bhashna 33

14 Chandresh Kothari 50

15. Nagnath Mankeshwar 35

16. Sunil Karnik 40

17. Soudle Gelani 33

18. N R Pande 45

19. Raju Shaha 40

20. Bestin Fernandes 18

21 R Miranda 44

22. Narendra Kama Rajmon 35

23 Anil Pawar 52

24 Kamlesh Rajbhai 30

25 S K Kaur 63

26 Mahanadaru Kamkar 52

27 Arun Kadam 35

28 Ramesh Popatbhai Patan 32

29 Damji 30

30 Domstek Demondo 40

31 Vijay Amin 35

32 Mansingh Chavan 50

33 Chitrasen Singh 50

34 Dinesh K Patel 38

35 Babumaruthi Kable 51

36 Mahon Chavan 54

37 Abhijit Hiwale 35

38 Dilip Khandelvar 58

39 Prakash Sawant 50

40 Dilip Kadalbag 40

41 Mukesh Soneval

42 Robin Son 40

43 B M Vaz 52

44 Francis Lobo 55

45 Pravin Rodriques 30

46 Kakani Yuar N.A.

47 Jitendra Jappi 52

48 Mahesh Shaha N.A

49 Arvind Oza 44

50 R N Desai 44

51 M R Fernandes 30

52 Parag Karbalkar N.A

53 M K Mehta N.A

54 Rajast Demello 28

55 Balakrishna Diwakar 45

56 Raju Verma 35

57 Joy Parikh 60

58 Joga Rao 50

59 Deepak Kadam N.A

60 APR No.79628 32

61 APR No.79629 N.A

The list of dead

Number Name

1 Aseem Kumar

2 Laxmi Chand Nanaji Gala

3. N S Bhagat

4 Hemant Shantaram Vaid

5. Manohar Vaman Rauth

6 Trikamlal K. Padya

7 Sandeep K.Jhaveri

8 Naval Bhai

9 Prashant Y Sawant

10 Yagesh Phutane

11 Rasiklal Merchant

12 Manish Manihar

13 Yogesh Mahendra Doshi

14 R K Rauth

15 Nitesh Kumar

16. Prashant

17 N M Sabu

18 Bhavji H Patel

Unidentified dead bodies

Number Age Casualty Number

1 40 18622

2 43 18621

3 25 18620

4 50 18619

5 30 18618

6 30 18617

7 40 18616

8 45 18615

9 40 18614

10 40 18613

11 32 18612

12 45 18611

13 40 18610

14 45 18609

15 45 18608

16 60 18607

17 35 18606

18 50 18605

19 40 18604

20 45 18603

21 35 18602

22 25 18601

23 40 18600

24 40 18599

The list of patients admitted to Bhabha Hospital, Bandra, in north-west Mumbai:

List of Injured: 24

1 Premchand Chandrakant Patankar

2 Sunil Goyal

3 Dipti Gadigaonkar

4 Lalubhai Purushottam Pande

5 I K Padmanabhan

6 Shirasal Islam

7 Umesh Manyar

8 Mangesh Lalankumar Jha

9 Alok Saksena

10 Rakesh Kumar

11 Lalit Pothdar

12 Sachin Prabhakar Pawar

13 Ashok Pande

14 K Mohan More

15 Dhawan Shaha

16 Arun Suresh Rahul

17 Rakesh Kapoor

18 Sunil Patel

19 Parvesh Chotelal Jain

20 Pravin Pawar

21 Vinodkumar Darji

22 Preyash Naseem Ajmer

23 Dhananjey Updekar

24 Lohim Shetty

The list of Mumbai blasts patients at Cooper Hospital, Juhu:

List of dead bodies

Number Name

1 Amresh Sawant

2 Paresh Thakkar

3 Amitabh Pai

4 Tushit Shah

5 Pravin Uphadhyay

6 Mukund Modi

7 Nandkishor

8 Manoj Shah

9 Jitendra Nagar

10 Pratap Vora

Get Drishtikone Updates
in your inbox

Subscribe to Drishtikone updates and get interesting stuff and updates to your email inbox.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Get Drishtikone Updates
in your inbox

Subscribe to Drishtikone updates and get interesting stuff and updates to your email inbox.